Počet obyvatel ve vašem městě (počty obyvatel)
Zařízení na přehrávání hudby

Zařízení na přehrávání hudby je například hi-fi věž, počítač, tablet, mp3 přehrávač atd.

0

Reproduktor

Zde zvolte počet používaných reproduktorů ve vašem podniku.

0

Monitor

Monitorem se rozumí obrazovka, která nepříjmá TV ani satelitní vysílání. Monitor je např. televize, kterou máte propojenou s počítačem.

0

TV přístroj

TV přístroj je televize, monitor nebo projektor, který vysílá TV nebo Satelitní vysílání.

0

Otevírací doba

Má váš podnik otevřeno max. 3 dny v týdnu?

Hudební produkce

Slouží ve vašem podniku hudba i jiným způsobem než tzv. hudba do pozadí? Např. tanec, DJ atd.?

Uvádí se ve vašem podniku pravidelně (opakovaně) hudební produkce ze zvukových nebo zvukově obrazových nosičů (které spoluvytváří atmosféru a jsou jedním z významných identifikačních prvků, motivů návštěvy), jejichž program určuje obsluha klubu, výhradně k poslechu, nikoli k tanci.

Průměrný počet akcí měsíčně

Průměrný počet lidí na akci

Upřesnění počtu obyvatel v místě kde se váš podnik nachází.